Mindent átölelve látni a láthatatlant…

Rezgés a létezés az élet.

Pár mondat a tudatosságról az agy kreativitásáról. Ha a tudatosságunk golflabda méretű, akkor egy könyv elolvasásakor a könyv megértése is golflabda méretű lesz. Amikor figyelünk a tudatosságunk golflabda méretű és amikor reggel felébredünk az éberségünk golflabda méretű. De ha a tudatosságot tágítani tudjuk akkor a könyvet jobban megértjük igy amikor olvassuk azt tudatosabban figyeljük , amikor pedig felébredünk éberebbek leszünk. Ez a tudatosság.

A tiszta vibráló tudatosság óceánja ez amely mindannyiunkban ott van elménk forrásában és gyökerében , a gondolat forrásában s minden dolog forrásában. (David Lynch)

 

Az anyag, csak önmagában, nem létezik.  Minden anyag csak egy bizonyos erő hatására keletkezik és létezik, amely erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja.

Kénytelenek vagyunk azt feltételezni hogy ezen erő mögött egy tudatos intelligens szellem van. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak ( Max Planck ) .Mi emberek a fizikai valóságot látszólag nem vonhatjuk kétségbe, mert láthatjuk és érinthetjük azt. Testünk is megnyugtatóan stabil. A modern fizika meggyőzött bennünket róla, hogy ez a valóság káprázat ( Einstein ). Minden fizikai anyag minden, ami körbe vesz bennünket, frekvenciákból származik, az hozta létre és ez azt is jelenti hogy ha a frekvenciát felerősítjük akkor az anyag szerkezete megváltozik.

Ha pl. egy üvegpoharat azzal hozunk rezgésbe hogy saját rezonanciafrekvenciáján hangot adunk ki , annak hatására mozogni kezd, szerkezete megváltozik, cseppfolyósodik, s végül eltörik. Erre az egyszerű emberek az mondanák hogy ” csoda „, pedig nem az, hanem folyamatban lévő láthatatlan munka.

 

Vizuálisan minden rezgést képesek vagyunk megjeleníteni és láthatóvá tenni azt. Érdekes hogy ezek a formák különböző textúrákat alkotnak , állatszerű teremtmények , vagy akár ismert kontinensek vagy a Föld keletkezése, robbanások, kitörések, atomrobbanás, bombák stb. formákat, mindezt kizárólag a hangnak köszönhetjük 

A hang is egy olyan tényező ami a dolgokat összetartja. A hang képezi a forma és az alak alapját . A tudósok azt mondják a világ keletkezéséről és a teremtésről hogy kezdetben volt a nagy üresség, jött a hang és alakot öltött az anyag. ( A biblia szerint az ige a hangfrekvenciát jelképezi . – Valójában több teremtéselmélet létezik – ) A Biblia nem csupán egy tündérmese, útmutató az élethez és tele van tudományos tényekkel. „Mindnyájan boldogabb életet élnénk, ha a dolgokat egy kicsit jobban ismernénk és értenénk „( L. Ron Hubbard ). Mi az ami a keringéseket meghatározza a galaxisokban? Mi az ami a Bolygónk keringését befolyásolja meghatározza ? ( bizonyos rezonanciák, interferenciák amik impulzusokat váltanak ki s valami erő ezt tudatosan összehangolja vezérli szabályozza .. )

Kisérletek folyamán felmerültek kérdések, hogy pl. az emberi szív lüktetése, ami révén áramlik a vér a testünkben, az agyunkba az ereken keresztül (ennek is van egy bizonyos rezonanciája! ) mire is válaszol a szív ? Honnan jön az impulzusa ?

Kezded már érteni hogy sokkal több van az életben annál mint amit az 5 érzékszervünkkel fel tudunk fogni? Az ősi megfigyelések és a szent geometriai ábrázolások rezgéseket rejtenek magukban. Őseink sokkal többet tudtak annál hogy csak az élettel a világegyetemmel a csillagászattal a matematikával, mágneseséggel, gyógyítással, láthatatlan erőkkel stb. foglalkozzanak. A kódolt ismeretek olyan információk amelyeket jelek és szimbólumok hordoznak, csak nem sikerült ezt felismernünk. Ez a tudás azonban egy maroknyi ember kezében van és azt titkolják a nyilvánosság elött. A kvantumfizika feltárta azt amit a régi nagymesterek tudtak . Az anyag nem létezik. Az anyag fogalma Arisztotelész ( i.e.384-i.e.322) filozófiájából származik , és ebből a fogalomból jött létre a tudományos anyag elmélet. A dolog lényege az hogy a világegyetem szubsztanciája a tudatosság.Az elgondolás, hogy a világegyetem szubsztanciája anyag, a félelem és kapzsiság kettősségét eredményezi mert az emberek csendes elkeseredésükben igyekeznek minél több anyagot, tulajdontárgyat és vagyont felhalmozni. Lényegében a világegyetem szubsztanciája a tudatosság ezért a viselkedés az ami számít.  Az 5 érzékszervünkkel felfogott mindennapi élet nem a valóság.

A kvantumfizika bebizonyította, hogy a tér és idő az érzékelés illúziói ezért testünk nem lehet igazából valóság, amikor kitölti a teret.

A tudósokat sokkolta az a felfedezés hogy az atom szinte teljesen üres tér – az atom összetételének meghatározás korában – ( Ernest Rutherford – Anglia ) . Felmerült a kérdés ,, hogy ez az üres atom hogyan tudja a körülöttünk lévő fizikai világot létrehozni?

A valós tudatunk nem az agyunkban vagy a testünkben létezik. Az egymástól különálló testek illúziója valamint a valódi származásunkkal kapcsolatos félrevezetések miatt alakult ki azonban az az elképzelés, hogy mindannyian egymástól függetlenül gondolkodunk. Ilyen téves információk alapján nem lehetne tudományosan megmagyarázni a telepátiát, látnoki képességeket, spirituális médiumokat és egyéb olyan jelenségeket amelyek során fizikai kommunikációs eszközök nélkül továbbítanak egymásnak információkat források. Amikor azonban rájövünk, hogy a világegyetemben minden létező dolog között közös spirituális kötelék van és hogy mindannyian egyetlen isteni intelligencia részei vagyunk, nincsenek megmagyarázhatatlan jelenségek.

A létezésünkben érzékelhető legtöbb alap építő elemen belül az üres anyagot az akarat formázhatja és alakíthatja.

Ez azt jelenti hogy a tudatosság formázza a valóságunkat.

Sokak számára ez nehezen elfogadható, ami teljesen érthető. Napjainkban már kora gyermekkorunktól kezdve arra tanítanak bennünket hogyan gondolkodjunk racionálisan és gyakorlatiasan. Az oktatás nagyon is a bal agyféltekére összpontosít és ennek károsabb hatásai vannak mint azt gondolnánk.

A bal agyfélteke felelős a logikáért a részletekért a tényekért a mintákért a gyakorlatiasságért, tudományért és matematikáért.

A jobb agyfélteke pedig az érzésekért az intuíciókért, szimbólumokért, képekért, kockázatvállalásért ,filozófiáért és a vallásért.

Az állami oktatás a saját tananyagait ( ellenőrzött ) szándékosan előtérbe helyezi amivel a fiatalokat arra tanítja hogy csak a tényekre az adatokra és a számokra figyeljenek. Ismétlésekkel érik el hogy a gyerekek a tudat alatt is elfogadják azt amit tanítanak nekik. A diák nem kap jutalmat ha a kapott információk érvényességét igazságtartalmát megkérdőjelezi. Nevetség tárgyává teszik , elnyomják őket. Ugyanakkor azok a diákokat akik vakon elhiszik az információkat és parancsra visszamondják az információkat mikor dolgozatot iratnak velük, később ők lesznek a döntéshozók a kormányok élén, a törvényben a gyógyászatban az üzleti életben és minden olyan pozícióban amely hatalommal presztízzsel jár.

yang-38737_640

Amikor a teljes agyat igénybe vevő holisztikus gondolkodásról szigorúan a balagyféltekés gondolkozásra erőltetik az embereket annak legkárosabb hatása a feminin tulajdonság elfojtása. Minden nőnek és férfinak maszkulin és feminin tulajdonságai vannak egyaránt és ennek semmi köze ahhoz hogy az illető férfi -e vagy nő. Ezt mutatja a bal és a jobb agyfélteke a yin és yang , a fekete és fehér, a fény és sötétség valamint a legtöbb kettőség. Mindkettő létfontosságú a spirituális és fizikai egészségünk szempontjából. Tehát létezésünk olyan nem kézzel fogható részei mint pl az érzelmek, a tudatosságunk valóságának részei. Bebizonyosodott hogy érzelmeinknek frekvenciái vannak.

Readásul csak két olyan érzelem van amit az emberek tapasztalnak , ez a félelem és a szeretet. Minden más érzelem közvetlenül vagy közvetve ebből a 2 érzelemből származik. A félelem hosszú és lassú frekvenciájú rezgése van míg a szeretetnek nagyon gyors és magas frekvenciája.

A létezésünk valódi alapját a rezgések jelentik.

Amikor hangrezgések haladnak át egy anyagformán akkor egy adott mintázat alakul ki. A frekvencia növelésével az anyag összetettebb mintázatot vesz fel, változik a struktúrája. Pontosan ez történik a Földünkkel és az emberiséggel is. Kutatók kimutatták, látták a kisérletek folyamán, hogy az érzelem mintázata közvetlenül fizikai úton összekapcsolódik az ember genetikai anyagával.

A fotonokkal végzett kutatások bebizonyították hogy a fotonrészecskék a DNS tengelye mentén elrendeződnek, s mikor a DNS mintát eltávolították a fotonok részecskéi megmaradtak helyükön a megfelelő elrendeződésben, ezt nevezik fatom dns hatásnak. Tehát a DNS -ünk fotonokat-fényt és rezgés-hangokat vesz és továbbít. Miért ?

Sejtaktiváláshoz. Ami azt jelenti hogy a DNS spirál stimuláló szálait körbe vevő vízmolekulák felveszik a szeretet rezgéseinek spirituális energiáját,majd azokat a kvatumtérbe a test fizikai anyagába küldik ahol az megnyilvánul manifesztálódik. A tudománynak van magyarázata tehát a fizikai és a spirituális világ között fennálló nagyon fontos kapcsolatra. Érzelmeink közvetlenül befolyásolják a DNS-ünk szerkezetét amely közvetlenül alakítja a mindennapjainkban érzékelt fizikai világot. Tehát őseink által hátrahagyott üzenetek nem csupán próféciák az egyetlen világkormányról vagy az új világrendről , már értjük miért volt olyan fontos az égitestek tanulmányozása. A világegyetemet alkotó összes dolog forgása és pályája óraműként szolgál s ez változik átalakul . Ez segített az őseinknek megérteni hogy az égitestek változása az összes létező dolog változásainak tükre .”Mint fent , úgy lent ” Tehát a régi korok papjai akik tudták hogyan lehet hatalmas köveket levitálni pl. a piramisok építéséhez , a szabadkőművesek tudása amely megelőzte az ókori Egyiptomot és a képesség ezeknek az információknak és frekvenciáknak használatára mind azt a célt szolgálták hogy teremtsenek , pusztítsanak és csodákat tegyenek a tudáshoz hozzáférő hatalommal rendelkező emberek nevében. Ez a különbség a Teremtőnk ereje és minden más főként a gonosz között . Bemehetsz egy szurok sötét szobába amely tele van gonosszal és sötétséggel , meggyújthatsz egy apró gyertyát és a sötétség azonnal megszűnik . De nem tudod az ellenkezőjét megtenni.

Bemehetsz egy jól megvilágitott szobába amelyben csupa öröm, bölcsesség, igazságosság , egészség van harmónia a világegyetemmel és akármennyi sötétséget próbálnál bevinni abba a jól megvilágított helységbe , semmilyen hatást nem tudsz elérni . Egyetlen egy ember képes változást hozni a környezetében s a környezete is változást képes hozni terjedni városokon kívülre , megyéken át , határokon keresztül földrészeken át…s az egész Bolygón így képes változást okozni . Saját valóságunk csak saját magunkat érinti . Kezded most már látni hogy miért olyan a világ amilyen ? Nézz körül magad körül és mond el hogy mit látsz . A világunkat behálózzák a negatív energiák , minden percben ontják ránk azt a hírekben a különféle műsorokban a médián keresztül . Célja hogy alacsonyabb rezgési frekvenciákon tartsanak mindenkit hogy beteg legyél , könnyebben irányítható legyél stb… A rezgés minősége magassága az élet lényege . Az Ember frekvencia és fény ( foton ) lény .( Felhasznált források : L.Ron Hubbard valamint a BioLogikaOpenUniversity – filmrészletek ,Idézetek ) A Főnix Control Metodika rezgésekkel dolgozik , ezt már tudod a korábbi anyagokból is. Van technológiája , metodikája , csúcs technológiás eszköze . Neked , személyre szabva , megtervezve , hogy jobb állapotba kerüljön a tested az elméd , így az életed is jobb lesz . Ugye értesz most már mindent , az életed azon múlik hogy rezegsz , hogy rezegnek a sejtjeid , mennyire vannak a sejted „akkui” feltöltődve , a fejedben az idegsejtek hogyan működek hogy kommunikálnak a gerincvelőddel a testeddel.

Főnix Control Metodika az Emberért , az állatokért minden élőlényért a bolygóért a minőségibb életért.

Barátsággal: Schaffler Zoltán 

 

Szóljon hozzá!